कर्मचारी आवश्यकता

कर्मचारी आवश्यकता

सूचना प्रकाशन मिति :२०७६।९।१९

 फ्रेन्ड्स सर्भिस काउन्सिल नेपाल (FSCN)  ललितपुरले यूरोपियन यूनियनको आर्थिक सहयोगमा सयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (UNDP)  मार्फत नेपालको शहरी क्षेत्रको बहुप्रकोप जोखिमको न्यूनीकरण तथा आकस्मिक प्रतिकार्य क्षमता अभिबृद्धि परियोजना का लागि कर्मचारीहरु आवश्यक भएकोले योग्यता पुगेका इस्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालय समयमा आइपुग्ने गरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ । परियोजना अवधि १५ देखि १८ महिना सम्म रहने छ ।

१. परियोजना सहयोग अधिकृत  १ जना
योग्यता :

मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि बिषयमा स्तानक तह उर्तिण गरी परियोजनासंग मिल्दो र समुदायमा आधारित विकासका कार्यक्रममा ५ बर्षको कामको अनुभव भएको तथा स्थानीय निकायको संचरना तथा कार्य संचालन तौर तरिकाबारे जानकार रहेको, तथ्यांक संकलन र ब्यबस्थापन सम्बन्धी ज्ञान र सीप भएको ।

भूमिका तथा जिम्मेवारी

· महानगरका सम्बन्धीत वडाहरुमा उल्लेखित आयोजनाको विस्तृत क्रियाकलाप तयारी तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि महानगरपालिकामा रहेका UNDP का प्राविधीक अधिकृतलाई सहयोग गर्ने ।

· परियोजना सञ्चालनका समयमा कार्यान्वयन, अनुगमन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रतिवेदन लेखनमा प्राविधीक अधिकृतलाई सहयोग गर्ने ।

· परियोजना स्तरका कार्यक्रम अनुगमनका लागि दातृ निकाय तथा सरोकारवालाहरुलाई सहजिकरणका लागि सहयोग गर्ने ।

· ललितपुर महानगरपालिकामा रहेका प्राविधीक अधिकृतसंगको समन्वय र सहकार्यमा कार्य गर्ने ।

· वडा कार्यालयहरु र सम्बन्धीत सरोकारवालाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गर्न सहयोग गर्ने ।

· संस्थाको निती नियम भित्र रहि संस्थाको हित र विकासको कार्यमा योगदान पु¥याउने ।

२. सामाजिक विकास कार्यकर्ता २ जना
योग्यता :

· मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै पनि बिषयमा स्तानक तह उर्तिण, जिल्लाको स्थानीय र सामाजिक विकास सहजकर्ताको रुपमा ३ बर्ष काम गरेको अनुभव हुनुका साथै योजना कार्यन्वयन तथा प्रगति प्रतिवेदन लेखन सीप भएको, परियोजना सम्बृद निकायसंग स्पष्ट रुपमा संचार गर्न सक्ने ।

भूमिका तथा जिम्मेवारी :

· महानगरपालिकामा रहेका UNDP का प्राविधीक अधिकृतसंगको समन्वय, सहकार्यमा र परियोजना सहयोग अधिकृतको मातहतमा रही परियोजना सम्बन्धी क्रियाकलापहरु सरोकारवाला व्यक्ति एवं निकायसंगको सम्पर्क, समन्वय तथा सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने ।

· महानगरपालिकाका वडा तथा समुदायमा वैठक तथा भेलाहरु आयोना गर्न सहयोग गर्ने ।

· शहरी जोखिममा परेका समुदायहरुको जोखिम व्यवस्थापनका तौर तरिकाहरुबारे जानकारी दिन सहयोग गर्ने ।

३. तथ्यांक संकलनकर्ता केही
· मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट न्यूनतम १२ कक्षा उतिर्ण गरी समुदायमा गणकको कार्य गरेको अनुभवी नेपाली नागरिक । मोबाइलमा आधारित तथ्यांक सङ्कलन कार्य गरेको लाई ग्राह्यता दिइने छ र यो पद छोटो अबधीका लागि मात्र कायम रहने छ ।

कार्यक्षेत्र : ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ र वडा नं १९

आवेदन दिने ठेगाना : [email protected]

आवश्यक कागजात :  निवेदन पत्र, साथै आफ्नो व्यक्तिगत विवरण (Curriculum Vitae), सम्बन्धित तालिम प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि तथा अनुभवको प्रमाणपत्रका प्रतिलिपि ।

तलब सुविधा : परियोजनको नियमानुसार ।

प्राथमिकता : स्थानीय, दलित, जनजाति तथा महिला अनुभवीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

नोट : रीत नपुगेका र समयमा प्राप्त नभएका निवेदन मान्य हुने छैनन् र कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा कुनै पनि टेलिफोन कल स्वीकार्य हुनेछैन र प्राथमिक चरणमा छनौट भएकालाई मात्र लिखित, अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षामा समावेश गरिनेछ ।

 

सूचना download गर्न को लागी यहाँ click गर्नुहोस